Ne aflăm într-un carusel care se învârteşte în ciuda voinţei noastre şi care ne face, tot în ciuda voinţei noastre, să ne învârtim. Dar câteodată se produce un moment de criză imensă, în care suferinţa devine atât de mare, încât căutăm cu adevărat să modificăm rolul pe care îl jucăm în acest scenariu ai cărui prizioneri suntem. Atunci, în loc să sărim din cauza cutărei reacţii a partenerului nostru, este mai bine să ne întrebăm: „ Ce tot spune el acolo, din care eu nu înţeleg nimic, dar care totuşi are un sens?”

Nu adevărul ca atare ne întinde o capcană, ci o anumită reprezentare a acestei realităţi, care s-a format de-a lungul anilor şi al evenimentelor. Fiecare dintre noi joacă un rol bine definit într-un scenariu familial, iar distribuirea rolurilor este de cele mai multe ori fără ştiinţa unora sau a altora. Capcana se închide iar un sistem rigid se instalează şi fiecare se simte prizioner. Unii membri ai familiei suferă, apar simptome... Câştigarea capacităţii noastre de-a modifica regulile sistemului în interiorul caruia trăim este singura care le poate îngădui tuturor membrilor familiei să acceadă şi ei la schimbare.

"Credinţa în atotputernicia statului şi a nationalitaţii poate duce la sacrificiu pentru patrie, credinţa necondiţionată în medicină sau în ştiinţă poate duce la moartea în spital, aderenţa la o ideologie poate avea ca finalitate moartea pentru o cauză, credinţa că trebuie să munceşti toată viaţa poate genera moartea exact în momentul în care îţi încetezi activitatea sau ajungi la pensie, credinţa în progres poate duce la o moarte prin accident, raportat la noile tehnologii..." Horowitz


Delia Ciobancan - Avantajele consilierii online

Avantajele consilierii online

 

1. Interacţionezi aici şi acum!
2. Ai libertatea să alegi momentul în care doreşti să participi!
3. Elimini tracul asociat unei întâlniri faţă în faţă!
4. Ai posibilitatea de a medita mai profund asupra întrebărilor şi răspunsurilor, putându-le trimite consilierului în momentul în care crezi că ele exprimă cu adevărat ceea ce gândeşti. Creşte astfel eficienţa comunicării în procesul de consiliere.
5. Ai posibilitatea “ţinerii unui jurnal” al discuţiilor online care facilitează o mai eficientă “contorizare” a relaţiei tale cu tine însuţi în cadrul intervenţiei terapeutice.
6. Uneori se poate întâmpla ca anumite lucruri să fie mai uşor exprimate în scris decât verbalizate într-o relaţie directă cu un specialist.
7. Anonimat. Fiecare dintre noi putem avea reţineri în a vorbi despre noi înşine fie când este vorba de persoane străine, fie când este vorba de ceea ce ne frământă şi nu ne dă pace, fie când avem nevoie de ajutor şi întâmpinăm greutăţi în a solicita acest ajutor. Prin urmare consilierea online îţi poate oferi acest cadru în care te poţi exprima, în care poţi fi tu însăţi fără să te sperii la gândul de a fi judecat, etichetat sau prost înţeles.
8. Intimitate. Când vorbim de intimitate, vorbim de încredere, respect, acceptare şi mai ales înţelegere faţă de tine ca persoană unică prin felul tău de a fi specială.
9. Se adresează şi persoanelor care locuiesc în ţări în care limba vorbită este diferită de limba romană, limba maternă. O relaţie psihoterapeutică este mai dificilă cu un terapeut care nu vorbeşte limba maternă şi nu cunoaşte obiceiurile, stereotipurile şi ritualurile ţării din care provine clientul.
10. Persoane care au dificultăţi în a se deplasa sau călători.
11. Persoane care locuiesc în oraşe mici şi sate în care nu poate să funcţioneze un cabinet de psihoterapie.